چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما 
 
 

به منظور گسترش فعاليتهای توسعه آموزش به بخشها و گروههای آموزشی، دفتر توسعه و مطالعه اموزش علوم پزشکی EDOاز سال 1384 در دانشکده شروع به کار نمودند.هدف از ايجاد دفتر EDOبهبود کيفيت آموزش با همکاری مسئولين  دانشکده و مسئولين EDC  دانشگاه می باشد.

شروع فعاليتهای EDOدر دانشکده در دوران تصدی جناب آقای دکتر مفيد و با همکاری سرکار خانم دکتر آهنگری به عنوان اولين مسئول دفتر با برنامه ريزی درسی و تشکيل کارگاههای آموزشی ارتقاء کيفيت آموزش رشد بيشتری يافت.  .

در فاصله سالهای 1386 تا 1389 مسئوليت دفتر بر عهده سرکار خانم دکتر کورنگ بود. از سال 1386 دفتر EDOدانشکده با حضور يک نفر نماينده از هر گروه آموزشی تلاش خود را بيشتر کرده و فعاليتهای چشمگيری را به عنوان قلب تپنده و اتاق فکر دانشکده به عمل آوردند.

از سال 1389 تا 1393 جناب آقای دکتر اثنی عشری مسئول دفتر EDOدانشکده بودند که با برگزاری کارگاههای مختلف انسجام بيشتری به فعاليتها دادند.

از سال 1393 تا بهمن 1395 مسئوليت دفتر بر عهده سرکار خانم دکتر نوری قرار گرفت که با پشتکار بالا و برقراری ارتباط مناسب با دفتر EDCدانشگاه ، ضمن برگزاری کارگاههای کاربردی برای اعضا و هيئت علمی دانشکده ،  در مسير رسالت دفتر EDO  و انسجام مناسب آن گامهای موثری برداشتند. در اين دوره کوريکولوم جديد مورد ارزيابی قرار گرفت و فيدبکهای لازم از گروههای مختلف جهت تصحيح آن جمع آوری گرديد ،ارزشيابی اساتيد توسط دانشجويان در نرم افزار سما به صورت الکترونيک گنجانده شد،کمک و همفکری در پيشگيری از ادغام واحد پرديس در دانشکده،اصلاح برنامه آموزشی دروس عملی ،اصلاح روشهای ارزشيابی دروس و تهيه نقشه آزمونهای دانشکده در مقطع دندانپزشکی عمومی و کاردانی پروتزهای دندانی انجام شد.همچنين فضايی مستقل برای دفتر EDO دانشکده مهيا گرديد و سايتی مستقل نيز برای دفتر دانشکده دندانپزشکی مطابق الگوی داده شده توسط EDC فراهم گرديد.

از بهمن ماه 1395 مسئوليت دفتر به آقای دکتر محمد بهناز سپرده شد.اميد است با همکاری تمام اعضای هيئت علمی و پشتيبانی هيئت رئيسه محترم و کمکهای EDCدانشگاه بتوانيم در عمل به رسالت و وظايف خود گامهای موثر و مطلوبی برداريم.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.